Politica de confidentialiate

https://credits-onlines.com/ro/Politica de confidentialiate

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această declarație de confidențialitate explică ce informații personale colectăm de la utilizatorii noștri și cum le folosim. Vă încurajăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a furniza informațiile dumneavoastră personale pe acest site web.

Pe acest site, datele personale ale utilizatorilor sunt respectate și îngrijite. În calitate de utilizator, trebuie să știți că drepturile dumneavoastră sunt garantate.

Am depus eforturi pentru a crea un spațiu sigur și securizat și, prin urmare, dorim să împărtășim principiile noastre privind confidențialitatea dvs.:

 • Nu cerem niciodată informații personale decât dacă este cu adevărat necesar să vă oferim serviciile pe care le solicitați de la noi.
 • Nu împărtășim niciodată informațiile personale ale utilizatorilor noștri cu nimeni, cu excepția cazului în care este cerut de lege sau dacă avem permisiunea dumneavoastră expresă.
 • Nu vom folosi niciodată datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele specificate în această politică de confidențialitate.

Trebuie remarcat faptul că această Politică de confidențialitate poate fi modificată conform legii sau autoreglementării, astfel încât utilizatorii sunt încurajați să o viziteze periodic. Acest lucru se va aplica dacă utilizatorii aleg să completeze un formular pe oricare dintre formularele lor de contact în care sunt colectate date personale.

Accesul la acest site implică acceptarea deplină a politicilor incluse în acest document. Această politică de confidențialitate descrie modul în care folosim informațiile colectate prin diverse servicii proprietare și terțe.

În conformitate cu prevederile Regulamentului general de protecție a datelor menționat anterior, datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul formularelor web vor fi supuse prelucrării datelor „utilizatori și abonați web”.

Pentru a prelucra datele utilizatorilor noștri, implementăm toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice stabilite de legea aplicabilă.

La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom aplica următoarele principii în conformitate cu cerințele noului regulament european privind protecția datelor:

 • Principiul legalității, loialității și transparenței. Vom solicita întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru a vă prelucra datele personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice, pe care vă vom informa în prealabil cu o transparență absolută.
 • Principiul minimizării datelor. Vom solicita doar date strict necesare în legătură cu scopurile pentru care avem nevoie. Minim posibil.
 • Principiul limitării retenției. Datele vor fi păstrate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile tratamentului, în funcție de scop vă vom informa cu privire la perioada de păstrare adecvată, în cazul unui abonament, vom revizui periodic listele noastre și vom elimina acele înregistrări care sunt inactive pt. un timp semnificativ.
 • Principiul integrității și confidențialității. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în așa fel încât să garanteze securitatea adecvată a datelor cu caracter personal și confidențialitatea. Trebuie să știți că luăm toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni accesul neautorizat sau utilizarea greșită a datelor utilizatorilor noștri de către terți.

Datele personale pe care le procesăm provin din:

 • Formular de feedback
 • formular de abonament
 • comentarii pe blog
 • Formular de cerere de servicii

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate, în conformitate cu perioadele legale de păstrare și cu termenul de prescripție pentru obligațiile care decurg din prelucrare, care sunt indicate în informațiile privind protecția datelor atunci când dvs. furnizați datele.

Cui vă împărtășim datele?

Vom partaja datele dumneavoastră numai atunci când v-am informat în prealabil, pentru furnizarea serviciilor Băncii sau a intereselor legitime, pentru a ne conforma obligațiilor legale, sau, în caz contrar, dacă ne-ați dat consimțământul.

Cum vă protejăm datele?

Site-ul nostru web ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel adecvat de securitate pe baza riscurilor identificate în timpul analizei preliminare, ținând cont de stadiul tehnicii, de costurile de depunere a unei cereri, precum și de natura, domeniul de aplicare, contextul și obiectivele tratamentului, precum și riscurile de probabilitate și gravitate diferite pentru drepturile și libertățile indivizilor. În plus, este dotat cu mecanisme precise la dispoziție pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat, furtului, modificării ilegale și pierderii datelor.

Care sunt drepturile dvs. atunci când ne furnizați datele dvs.?

Site-ul va prelucra numai date adecvate, relevante și limitate la serviciile furnizate, prelucrându-le doar atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate.

În orice caz, Utilizatorul își poate exercita drepturile de acces, portabilitate, rectificare, ștergere, restricționare, opoziție și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată. De asemenea, Utilizatorul poate revoca oricând acest consimțământ.